Tuesday, 14 March 2017

ဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္း (ျဖစ္ရပ္မွန္အခန္းဆက္)ရေသ့ ဝိဇၨာ ႏွင့္ နဂါးျပည္

                                        ဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္း (ျဖစ္ရပ္မွန္အခန္းဆက္)
                         ✩ ♥  ☀ ✩ ♥  ✩ ☀ ♥  ✩ ☀ ♥  ✩ ☀ ♥ 


ရေသ့ ဝိဇၨာ ႏွင့္ နဂါးျပည္
ဝိဇၨာတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္းရွိရင္ အဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းလည္း ရွိေပဦးမည္  ဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္း သည္ ညီညာေျဖာင့္ျဖဴးရင္ အဝိဇၨာတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္းသည္ ၾကမ္းတမ္း ေကြ႕ေကာက္ပါလိမ့္မည္ ဝိဇၨာသည္ အေအးဓာတ္ကိန္းေနပါရင္လည္း အဝိဇၨာသည္ အပူဓာတ္လြန္ကဲေနပါလိမ္မည္ သို႔ဆိုရင္ ဝိဇၨာ၏ဘဝသည္ ၿငိမ္း ခ်မ္း၍ အဝိဇၨာ၏ ဘဝသည္ ဝါးရုန္းသုန္းကားႏိုင္ေနမည္ ။
ဝိဇၨာသမားသည္ အၿမဲလိုလို အေပးဓာတ္သာကိန္းေန၍ အဝိဇၨာသမားသည္ အယူဓာတ္ျဖင့္သာ ေလာကေဇာ တိုက္ေနမည္ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဝတစ္ခုဝယ္ လူလူသူသူတစ္ေယာက္သည္ ဝိဇၨာသမားႏွင့္ တခဏမွ် ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရ ၍ ယင္းဝိဇၨာသမား၏ ညႊန္ၾကားျပသေသာ အေလာဘလမ္းစဥ္ကို တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေျပးမလည္းဆိုေသာ စကားလို နဲနဲခ်င္း ေလ့က်င့္ရာမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝိဇၨာတို႔၏ အေလာဘလမ္းစဥ္အႏၱိမအဆင့္သို႔ေရာက္ခဲ့ၾကေပ သည္။
သို႔ေသာ္ ဝိဇၨာသည္ အသိခက္သေလာက္ အဝိဇၨာသမားေတြကလည္း အသိရခက္လွသည္ အဝိဇၨာသမားေတြ က ဝိဇၨာသမားတို႔၏ အသြင္သ႑ာန္ကိုတုပေနထုိင္ၾကသည္ အေျပာအဆိုကို အသံေနအသံထားကို ခုိးခ်၍ ေလာကကို လွည့္ျဖားေနေတာ့သည္ျဖစ္၍ အမ်ားသူငွာတို႔သည္ ဝိဇၨာႏွင့္မဆံုအၾကံဳရဘဲ အတုအပျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာသမားတို႔ျဖင့္သာ ေပါငး္သင္းခြင့္ရ၍ ဘဝ၏ နိဂံုးသည္ မလွမပဇာတ္သိမ္းရရွာသည္။
ဝိဇၨာသမားက အေျဖာင့္သမား ဒဲ့သမားေလ အဝိဇၨာသမားက အေကာက္သမား အဝွက္သမားေလ ဒီေတာ့က ပရိယာမဆင္တက္ေသာ ဝိဇၨာသမားတုိ႔အား လူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔က အထင္ေသးတက္သည္ ေစာ္ကားလိုသည္ ေမာက္မာလိုသည္ အေကာက္သမား အဝွက္သမား မာယာအတက္၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ အဝိဇၨာသမားတို႔ ေတာ့ ယင္း လူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔က အထင္ႀကီးသည္ ေလးစားသည္ ပူေဇာ္လိုၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္မည္ ဝိဇၨာသမားတုိ႔သည္ လူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔၏  ေဝးရာကိုသာလိုလာၾကသည္ လူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔ အား အကပ္မခံလို ထိုအခါ ယင္းလူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔က ယင္းဝိဇၨာႀကီးတို႔အား ပို၍ အထင္ေသးၾကသည္ ႏွိပ္ခ်လို ၾကသည္ နင္ပဲငဆ ေျပာဆိုတက္ၾကသည္။
တစ္ခါက ဥပကသည္ ဝိဇၨာတို႔၏အပဓိပတို တုမရွိေသာ ျမတ္ဗုဒၶအား လမ္းခရီးမွာေတြ႕ဆံုခ့ဲၾကပါေသာ္လည္း ဝိဇၨာမွန္းမသိ၍ ῝ဟုေပယ῞ ဟူေသာစကားတစ္ခြန္းျဖင့္သာ လမ္းလႊဲခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကယ့္ ဝိဇၨာအစစ္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ဆံုေတြ႕ခြင့္ရပါေသာ္လည္း မိမိသ႑ာန္ရွိ အစဥ္အလာၿမဲကိန္းဝတ္ေနတက္ေသာ အဝိဇၨာသတၱိေၾကာင့္ ပင္ ေရွာင္လြဲသြားတက္ၾကေၾကာင္း ပိဋကတ္စာေပတြင္ ရံခါ ဖတ္ရမွတ္ရဖူးသည္။
အကယ္စင္စစ္ေတာ့ အဝိဇၨာသမားတို႔က မာယာအတက္ကြ်မ္းက်င္လိမၼာလြန္း၍ ဝိဇၨာတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကို မသိ မရသည္မဟုတ္ ယင္းလူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔၏ စိတ္သ႑ာန္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ လူၿပိန္းသူၿပိန္းသည္ အမ်ား အားျဖင့္ ေခါင္းညိတ္တက္လြယ္သည္ အရံႈးေပးတက္လြယ္သည္ အညံ့ခံတက္လြယ္သည္ ῝ဝိဘဇၨ῞အလုပ္မ်ိဳးကို မလုပ္လိုၾက အထင္ႀကီးျမန္ခါ ဒူးေထာက္ခစားရိုေသလြယ္ၾကျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ ။ ယင္း အားနည္းခ်က္ သည္ ဝိဇၨာအတုျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာသမားတို႔အတြက္ အလဲထုိးကြက္ ပြဲသိမ္းတုိက္ကြက္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ῝၀ိဘဇၨ῞ လုပ္ေလ့ရွိၾကေသာသူတို႔ကိုေတာ့ အဝိဇၨာသမားတို႔က ေၾကာက္ၾကသည္ ျမင္တာနဲ႔ သိတာနဲ႔ တစ္ခ်ိဳး တည္း ေျပးေတာ့သည္ ။
ထို႔ေၾကာင့္ အဝိဇၨာတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္းတြင္ မျမင္မစမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ရင္း အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ လားရ ေရာက္ရ ေသာ လူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔၏ ဘဝသည္ ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းသည္။
တစ္ခါက  . . .
အေတာ္အတန္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၾကေသာ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္သည္ အဝိဇၨာပုထုဇဥ္တို႔၏ က်ား မ ကာမကိေလ- သာ ေတြ႕ကို မလိုလားၾကဘဲ ဝိဇၨာတို႔၏ ကိေလသာကို တြန္းလွန္လိုေသာ ကိေလသာကာမကို ဆန္႔က်င့္လို ေသာ ဆႏၵသာအလိုရွိၾကသည္ျဖစ္၍ ဝိဇၨာအစစ္ျဖစ္ေသာ ရေသ့ႏွစ္ပါးအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကသည္။
မိမိတို႔ အလုပ္တာဝန္မ်ားၿပီးဆံုးပါက ယင္းဝိဇၨာရေသ့ႏွစ္ပါးအား ဆည္းကပ္ခစားၾကသည္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ယင္းဝိဇၨာရေသ့ႏွစ္ပါးကို တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ပါးစီ ေန႔စဥ္ အိမ္သို႔ပင့္၍ ဆြမ္းကပ္ၾကသည္ၿပီး ဝိဇၨာရေသ့၏ တရားအဆံုးအမကို နားယူမွတ္သားၾကသည္။
ထူးျခားသည္ကား ဝိဇၨာရေသ့ႏွစ္ပါးသည္ တစ္ပါးက နဂါးျပည္သို႔ၾကြ၍ နဂါးမင္း၏  အထူးစီမံဖန္တီးလွဴဒါန္း ေတာ္မူေသာ ဘံုဗိမာန္တြင္ သမၼာပတ္ဝန္စားျခင္း နဂါးမင္းႏွင့္ တရားေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးျခင္း စေသာ အရိယာ အျပဳအမူ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားျဖင့္ ေနသလို က်န္တစ္ပါးကလည္း တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႔တက္ကာ သိၾကားမင္း ႀကီးမွ စီမံဖန္တီးလွဴဒါန္းအပ္ေသာ ဘံုဗိမာန္တြင္ ယင္းသိၾကားမင္း၏ သိၾကားစည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ အလွဴတို႔ကို ခံယူေတာ္မူၿပီးသကာလ အရိယာ အျပဳအမူ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းရေသ့ဝိဇၨာႀကီးႏွစ္ပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေသာ လူသားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ တစ္ေယာက္က နဂါးျပည္၏ လွပၾကည္ႏူးဖြယ္ နဂါးမင္း၏ နဂါးပ်ိဳျဖဴေပါင္းမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ရသေပါငး္မ်ားစြာကို ခံစားေနပံု စသည့္ နဂါးျပည္ နဂါးမင္းတို႔၏ ဘုန္းကံႀကီးမ်ား အက်ိဳးမ်ားလွပံုကို ဆြမ္းကပ္တိုင္း နဂါးျပည္သြား ရေသ့ဝိဇၨာ၏ တရားစကားတို႔ကို နားေရဝေနသလို က်န္လူသားသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကလည္း သူကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေသာ နတ္ျပည္သြားရေသ့ဝိဇၨာႀကီးေျပာဆိုေသာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၏ လွပပံု ယင္းနတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သိၾကားမင္းႀကီး၏ နတ္သမီးရံေရြေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ကာမစည္းစိမ္ကို ခံစားေနမႈတို႔ႏွင့္စပ္ ေသာ တရားဓမၼတို႔အား ဆြမ္းကိစၥၿပီးလွ်င္ ေျပာဆိုတက္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ယင္းလူသားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ဝိဇၨာတို႔အား ေပါင္းေဖၚမိ၍ ဝိဇၨာတို႔၏ က်င့္စဥ္စရဏ တုိ႔အား အားလွ်င္အားသလိုက်င့္သကဲ့သို႔ လူတို႔၏ က်ားမထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကာမအာရံုမ်ိဳးစံုတို႔မွ ရုန္းထြက္ကာ  နတ္ျပည္နဂါးျပည္ နတ္သားနဂါးသားတို႔၏ ဘဝကို စိတ္အာရံုညြတ္မိရက္သားျဖစ္ေနၾကသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏ ဝိဇၨာသည္ အၿငိမ္းသမား အေအးသမားမို႔ ယင္း သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္လည္း သာမာန္လူ သားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လူၿပိန္းသူၿပိန္းေတြကဲ့သို႔  လူ႔ေလာက၏ ေလာဘအပူကို အက်င့္အားျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း အသိအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္ အသိအက်င့္ႏွစ္ပါးတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရွာင္ရွားၾကမည္ျဖစ္ သည္ ၊ အဝိဇၨာသမားတို႔၏ လမ္းစဥ္ကား အပူသမား အမိုက္သမားမို႔ ယင္းအဝိဇၨာႀကီးတို႔၏ လမ္းစဥ္ကို လိုက္မိ ရက္သားရွိၾကေသာ လူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔သည္လည္း အပူဓာတ္ကိုလည္း အပူဓာတ္မွန္းမသိ အမိုက္ဓာတ္ကိုလည္း အမိုက္ဓာတ္မွန္းမသိ ဆင္ကန္းေတာတိုး ပိုးဖလံမ်ိဳး မီးကိုတိုးသကဲ့သို႔ ဘုရားေစတီလည္း (bulldozer) ျဖင့္ ထိုးၾက ဖ်က္ၾကသလို ရဟန္းသဃာတို႔ကိုလည္း လူျမင္ကြင္း ေပတရာလမ္းမေပၚမွာပင္ ရိုက္ႏွက္ထုိးႀကိတ္ စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ နင္းသူကနင္း ေသနပ္ျဖင့္ ပစ္သူကပစ္ မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ ထုသူကထုႏွင့္ မုိက္ၾက မဲၾက ကဏ္းၾကေပေတာ့သည္။
ဒါကို ျမင္ၾကရေသာ လူတို႔တြင္ လူၿပီးဓာတ္ သူၿပိန္းဓာတ္ရွိၾကေသာသူတို႔က အားေပးၾကသည္ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳ ၾကသလို ဝိဇၨာဓာတ္ကိန္းေနၾကေသာ လူတုိ႔ကေတာ့ ေတာ္လွန္လိုၾကသည္ ဆန္႔က်င္လို႔ၾကသည္ ဝမ္းနည္းပက္ လက္ ေၾကကြဲနာက်င္ေနတက္ၾကသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းႏွင့္ အဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းသည္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ေန ၾကသည္ ဝိဇၨာတို႔က အျဖဴဆိုလွ်င္ အဝိဇၨာတို႔က အမည္းျဖစ္သည္ ဝိဇၨာတို႔က အေပးဓာတ္ျဖစ္သလို အဝိဇၨာတို႔ ကေတာ့ အယူဓာတ္ျဖစ္သည္ ဝိဇၨာသမားတို႔သည္ အၿမဲတမ္း စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံလိုေသာ ေမတၱာ ကရုဏာ ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ထံုမႊန္းေနသကဲ့သို႔ အဝိဇၨာသမားတို႔ကလည္း အတၱ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟစေသာ အကုသိုလ္ ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ထံုမႊန္းေနတက္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ သတိထားမိေသာအခါ ဝိဇၨာသမားတို႔သည္ အၿမဲလိုလို လိုခ်င္ေသာဆႏၵတို႔ ပါးရွားၾကၿပီး သူတို႔၏ ႏွလံုးအိမ္တြင္ စာအသိတရား အလင္းစကား တို႔ကို မည္သို႔မည္ပံု ေလာကကိုေပးဆပ္ရမလဲဟူေသာ အေပးဓာတ္ရုပ္လိႈင္းနာမ္လိႈင္းတို႔ ထုတ္လႊတ္ေနတက္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သလို အဝိဇၨာသမားတို႔၏ ႏွလံုး အိမ္သည္ကား ေလာဘတရား အေမွာင္စကားတုိ႔ကုိ မည္သို႔မည္ပံု ေလာကအား သိမ္းပိုက္ရမလဲဟူေသာ အယူ ဓာတ္ရုပ္လိႈင္း နာမ္လိႈင္းတို႔ ထုတ္လႊတ္ေနတက္သည္။
ယင္းသို႔ျဖင့္ ဝိဇၨာသမားႏွင့္ အဝိဇၨာသမားတို႔၏ သ႑ာန္မွ အၿမဲမျပတ္ ထုတ္လႊတ္ေနေသာ ရုပ္ဓာတ္နမ္ဓာတ္တို႔ ကို သိမ္းပိုက္မိၾကေသာ လူသားတို႔၏ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းသည္လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ေနေပေတာ့ သည္ ။
ဝိဇၨာတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္းသည္ အလြယ္တကူ ေခါင္းညိတ္ျခင္းႏွင့္ ေခါငး္ခါျခင္းတို႔ကို လက္မခံေပ ျမင္ျမင္သမွ် ၾကားၾကားသမွ်တို႔အား မိမိတို႔ေလ့လာသိရွိထားေသာ အသိတရားဓမၼတို႔ျဖင့္ တိုင္းထြာဆင္ျခင္၍ ῝၀ိဘဇၨ῞လုပ္ ကာ ဤစကားသည္ကား ဓမၼတည္း ဤစကားသည္ကား အဓမၼတည္း ဤအမူအရာသည္ကား ဓမၼဟန္ပန္တည္း ဤအမူအရာသည္ကား အဓမၼဟန္ပန္တည္း ဤသူသည္ကား ဓမၼအေရကိုျခံဳ၍ ယင္းဓမၼကိုပင္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ ျခင္ေသာ ဝိဇၨာတို႔၏ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းေပၚရွိ သူေတာ္ေကာင္းတည္း ၊ ဤသူသည္ကား ဓမၼအေရကိုျခံဳ၍ ယင္းဓမၼကို ႏွလံုးမသြင္း မဆင္ျခင္ ဝိဇၨာတို႔၏ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကို သံေယာင္ျပကာ အဝိဇၨာတို႔၏ေလွ်ာက္ ေသာလမ္းေပၚရွိ အဝိဇၨာသမားတည္းဟူ၍ ဝိဘဇၨလုပ္ကာ ေလာကကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာသံုးသပ္ တက္ၾကသည္။
အဝိဇၨာတို႔၏ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းေပၚတြင္ အဟုတ္ျမင္အဟုတ္ထင္ တကယ္ထင္ၿပီး လိုက္စားေနၾကေသာ လူၿပိန္းသူၿပိန္းတို႔သည္ကား ῝ ငါေျပာတာသာ မွန္သည္ ῞ ῝ငါ ေဟာတာသာ ဟုတ္သည္῞ ῝ငါသည္ကား ဓမၼတည္း῞ ဟု ဓမၼမွန္းမသိ အဓမၼမွန္းမသိျဖင့္ ဆင္ကန္းႀကီးေတာတိုးေနသလို ပင္ပန္းဆင္းရဲလွေပသည္။
ယခုသာဓက ျပယုဂ္ရွိ လူသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ကံေကာင္းေထာက္မသည္ဟုပဲေျပာရမလား ကံႀကီး ေပသည္ဟုပဲ ဆိုရမလား ရေသ့ဝိဇၨာႏွစ္ပါးျဖင့္ ဆံုခြင့္ရသည္ ဆြမ္းမ်ားလုပ္ေကၽြးျပဳစုခြင့္ရသည္ ယင္းရေသ့ဝိဇၨာ တုိ႔၏ အရိယာလမ္းကို ျမင္စမ္းခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။
ယင္းသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လူ႔သက္တမ္းကုန္လြန္ေသာ္ နဂါးျပည္သြားရေသ့ဝိဇၨာႀကီးအား ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းသည္ နဂါးမင္းႀကီးအျဖစ္ နဂါးျပည္ဂတိသို႔လားေရာက္သကဲ့သို႔ နတ္ျပည္သြားရေသ့ ဝိဇၨာႀကီးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ခြင့္ရေသာ သူငယ္ခ်င္းသည္လည္း တာဝိတႎသာနတ္ျပည္ဝယ္ သိၾကားမင္းျဖစ္ ကာ နတ္သမီးရံေရြေဘာ္မ်ားျဖင့္ နတ္စည္းစိမ္ကိုခံစားခြင့္ရသြားၾကသည္။
ဆိုလိုတာကား  .. .
ရေသ့ဝိဇၨာႏွစ္ပါးတုိ႔တြင္ က်င့္စဥ္စခန္း မျခားနားၾကေသာလည္း ယင္းႏွစ္ပါးတို႔၏ ေန႔သန္႔ စံျမန္းရာ႒ာနတို႔ ကေတာ့ ျခားနားလြန္းသည္ နဂါးျပည္သည္ အကယ္စင္စစ္ေတာ့ နတ္ျပည္လို အဆင့္တန္းျမင့္မားသည္မဟုတ္ ေပ နဂါးမ်ိဳးႏြယ္ဟူသည္ ေျမြအေကာင္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ရာ တန္ခိုးျဖင့္ နတ္သားခႏၶာအသြင္အျပင္ကို ဖန္ဆင္း ကာ နတ္မ်ိဳနတ္ႏြယ္မ်ားကဲ့သို႔ ခံစားစံစားၾကျခင္းသာျဖစ္၍ မ်ားစြာ နိမ့္က်လွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဝိဇၨာတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္းဟူရာတြင္လည္း အဆင့္အတန္းအနိမ့္အျမင့္တို႔က ရွိေနေသးသည္ ဝိဇၨာ ျခင္းတူေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏ က်င္လည္က်က္စားရာ႒ာနတို႔ကိုလည္း ခ်န္လွပ္၍ မရႏိုင္ေပ။ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ ေယာက္တုိ႔သည္ သဒၶါအား ဉာဏ္အား ကံအား တူမွ်ၾကေသာ္လည္း ရေသ့ဝိဇၨာႀကီးတို႔၏ ေနသန္႔က်င္လည္ က်က္စားရာ႒ာနတို႔ မတူညီၾကသည့္အေလွ်ာက္ ယင္းသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔၏ စိတ္အာရံုက်က္စားမႈ ေနရာ ႒ာနသည္လည္း ကြာျခားခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေၾကာင့္ နဂါးျပည္ကို အာရံုျပဳမိေသာ သူငယ္ခ်င္းအတြက္ နဂါးမင္းႀကီးဘဝသို႔ လားရသကဲ့သို႔ တာဝိတႎ သာနတ္ျပည္ရွိ သိၾကားမင္းႀကီးကို အာရံုျပဳမိေသာ သူငယ္ခ်င္းသည္လည္း သိၾကားမင္းႀကီးဘဝသို႔ လားရျပန္ သည္မဟုတ္ပါေလာ ။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဝိဇၨာတို႔၏ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကို လိုက္စားလိုလားၾကေသာ သူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ ဗဟုသုတရွာ မွီးရန္လိုသည္ မိမိတို႔လက္တကမ္းရွိ စာေပတို႔အား ဝိဘဇၨစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာၾကရမည္ ပယ္သင့္သည္ကို ပယ္၍ သိမ္းသင့္သည္ကို သိမး္ရမည္မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာ မိန္႔မွတ္ေတာ္မူေသာ ဗာဟုသစၥၪၥ သိပၸၪၥ မဂၤလာပင္ျဖစ္သည္။
ဝိဇၨာတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကို ေမွ်ာ္မွန္းေသာ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ မ်က္လံုး၌လည္း ဝိဘဇၨမ်က္မွန္ တပ္ထားရမည္ျဖစ္သလို နားတြင္လည္း ဝိဘဇၨအာရံုခံကရိယာတပ္ထားရမည္ တစ္ဖန္ ပါးစပ္တြင္လည္း ဝိဘဇၨ အသံကို ေလ့က်က္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
အဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမး္ကို ေမွ်ာ္မွန္းလိုေသာ သူအတြက္ေတာ့ ယင္း ဝိဘဇၨတို႔မလိုအပ္ေပ အထက္က ေပးေသာ အမိန္႔ကို လုိက္နာရန္တစ္ခုတည္းသာလိုသည္ ဘာမွ ျငင္းဆန္၍ မရေပ ျမင္သမွ် ၾကားသမွ် ေျပာသ မွ်တို႔တြင္ ဝိဘဇၨျဖင့္ စံုစမ္းေဆးေၾကာခြင့္မရ ေခါင္းညိတ္တက္ရန္သာလိုသည္ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ အကဏ္းသ မား အဝိဇၨာသမားတုိ႔၏ ဘဝသည္ ေမွာင္တုဏ္းလွသည္ဟူ၍ “ရေသ့ဝိဇၨာႏွင့္နဂါးျပည္” ေဆာင္းပါးအား အနား သတ္ စခန္းရပ္၍ “ဝိဇၨာတို႔ ေလွ်ာက္ေသာလမ္း ” က်င့္စဥ္ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ၾကပါကုန္  .. ။
အာရမၼေဏာဆေႏၵာ ။ ။ ဤဝိဇၨာေဆာင္းပါးအား ေရးသားႏုိင္ဖို႔ရန္ ပါဠိစာေပကိုစတင္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေကၽြးေမြးသဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ တမလြန္ေရာက္ ဖခင္ႀကီးဦးလွစံကို ရည္စူးမိ၍ ၃၁ဘံု ေဝမွ်တံုသည္ နတ္လူသာဓုေခၚေစေသဝ္  . ။
ကိုးကား  . ..
က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ေရးသားျပဳစုေတာ္မူေသာ
῝ ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း ῞ ῝ ရာဟုလာ ဝတၳဳ ῞ 
ဒုိးႀကီး(ဝိဘဇၨ)15.Mar-2017 – 9း52am

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...